Tijdens het kunstfestival van vereniging Kunst Achter Dijken werd de boot voor het eerst gepresenteerd in Pingjum. Het kunstwerk, speciaal gemaakt voor het festival van Kunst Achter Dijken, was nog niet af maar de contouren werden dankzij de maquette, een fotomontage en de voorlopige opstelling op het kaatsveld wel zichtbaar voor de bezoekers.

Het kunstwerk verwees naar een oud volksverhaal over schipper Okke Hel die bij Pingjum, toen nog gelegen aan de Marneslenk, al vloekend ten onder ging. De duivel trok hem vanwege zijn gevloek met boot en al de hel in, zo ging het verhaal.

De Grasboot werd na het festival aan het dorp geschonken en kwam onder beheer van Vereniging Dorpsbelang Pingjum. De grasboot werd een geliefde speelplek voor kleuters en peuters, en een ontmoetingsplek voor hun ouders. Ook werd het een bijzonder ‘landmark’, een herkenningspunt voor het dorp.

In 2018 moest de Grasboot worden verwijderd. De boot, gemaakt van hout en kunstgras, bleek zodanig aangetast door houtrot, dat er een onveilige situatie zou ontstaan. In 2021 zal de boot echter weer op de oude plek terugkeren.

Select language »